MODULE VALPREVENTIE

 

Aanleiding

Een val van een oudere leidt meestal tot ernstige kwetsuren die er toe leiden dat de algemene gezondheidstoestand van de oudere er op achteruit gaat en een langdurige revalidatie vereist. Het vallen van een oudere dient dan ook zoveel mogelijk voorkomen te worden.

 

Valpreventie

De door diverse onderzoekers ontwikkelde algoritmes maken het mogelijk om afwijkende patronen in de bewegingen van ouderen te ontdekken. Het door Misu ontwikkelde horloge of de iPhone registreert de bewegingen die vervolgens worden geanalyseerd; als er een afwijkend beeld ontstaat wordt de gebruiker (en de familie/huisarts) gewaarschuwd. De data zelf worden in de 4MedBox opgeslagen. Als deze module gecombineerd wordt met de Family Box krijgt men de beschikking over een breed spectrum aan functionaliteiten.

 

Partner

Partner bij de module valpreventie is Lindera: www.lindera.de