Cases

 

Case Oekraïne 

Door de oorlog is de beschikbaarheid van gegevens van de inwoners van de Oekraïne onder druk komen te staan. Om die reden wordt vanaf januari 2024 de Family Box een centraal element binnen het Oekraïense zorgsysteem met als doel dat de inwoners van de Oekraïne altijd overal toegang tot hun gegevens hebben. Dit geldt temeer voor de Oekraïners die in het buitenland verblijven. In eerste instantie gaat het om 2.000.000 inwoners, met als doel dat eind 2026 alle 45.000.000 inwoners de beschikking hebben over een Family Box. Een en ander houdt ook in dat in de komende jaren alle 100.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland hier de beschikking over zullen krijgen en de Family Box onderdeel wordt van het Nederlandse zorgsysteem. Gezien het strategisch karakter en de grote implicaties wordt dit project mede gezien de te verwachten geopolitieke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd door de NATO en de EU.

 

Case Farmacogenetica

Samen met het LUMC, UMCG en het Isala Ziekenhuis is in de vorm van een project farmacogenetica geïntroduceerd in de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis. De 4MedBox zorgt voor data-analyse, - beheer en - distributie, koppelt als het ware alle verschillende ziekenhuis- en wetenschappelijke systemen aan elkaar. Deze wijze van werken heeft veel inzicht gegeven in de mogelijkheden van farmacogenetica en personalized medicine. 

De wijze van werken is samen met Igene en Eurofins vastgelegd in een 'turn key'-toepassing voor huisartsen, apothekers en specialisten. Iedere huisarts, apotheker of specialist kan besluiten om dit te gaan toepassen, er zijn geen veranderingen en aanpassingen in bestaande systemen noodzakelijk.

 

Case UMC Utrecht en LUMC

Het UMC Utrecht en het LUMC willen gestructureerd wetenschappelijke gegevens uitwisselen maar doordat er met een veelheid aan systemen wordt gewerkt die ieder weer eigen koppelingen vereisen, moest er een andere oplossing worden gezocht. De 4MedBox blijkt in staat moeiteloos te koppelen te zijn aan alle systemen en fungeert nu als data-verzamel, -beheer, -analyse en -distributiepunt voor alle wetenschappelijke data van beide universiteiten.

 

Casus PaLaDIn

PaLaDIn staat voor Patient Lifestyle and Disease Data Interactium. Dit is een Europees Horizon project waar in de komende jaren tienduizenden patiënten met spierziektes aan zullen deelnemen met als doel de kennis over diagnostiek en therapie van deze ziektes op Europees niveau te vergroten. De ziekte van Duchenne zal als eerste worden opgepakt. De 4MedBox zal per patiënt als data kluis worden gebruikt; de data zullen op Europees niveau worden gedeeld voor onderzoek.

 

"Bringing together public and private organisations across Europe, and beyond, to perform collaborative research and development is key for the interdisciplinary approach often needed for sustainable innovation. The PaLaDIn consortium is made up of 9 partners across 5 countries, including 3 European Member States (The Netherlands, Italy, and Germany), 1 Associated Country (UK), and 1 Third Country (US).

This collaboration constitutes a global eco-system with the necessary infrastructure, knowledge, expertise, services, and industry value chain to succeed in delivering on the project’s objectives to realise the expected impacts of the IHI call topic."