(Inter)regionale/gemeentelijke ketens

 

Voor (inter)regionale/gemeentelijke ketens kan de 4MedBox een belangrijke verbindende rol spelen. Deze ketens strekken zich over meerdere domeinen van de zorg, maar ook van welzijn en re-integratie naar werk uit. Nu steeds meer organisaties streven naar processturing is het in kaart brengen van de klantroute van groot belang. Om de ketenpartners te ondersteunen, kan de 4MedBox als centraal dataopslag- en analyse-instrument worden gebruikt. Op deze wijze komen informatiestromen bij elkaar en kan veel dubbelwerk worden voorkomen. Om heel de keten te kunnen vatten wordt de 4MedBox uitgebreid met een psychosociaal en een leren/ontwikkelen paspoort, bijvoorbeeld in trajecten van zorg naar inclusie waarbij de re-integratie van de patiënt in het arbeidsproces centraal staat. Op deze wijze wordt de 4MedBox een informatie hub die voor alle betrokkenen als centraal informatiepunt dient. De burger in kwestie is eigenaar van de informatie en bepaalt wanneer hij welke informatie met wie wil delen.

 

De 4MedBox kan ook de administratie overneem waardoor inzichtelijk wordt waar wanneer welke kosten in de klantroute worden gemaakt.

 

Aangezien de 4MedBox ook de mogelijkheid voor analyses biedt kan ze worden gebruikt om ten behoeve van het opstellen van een maatschappelijke businesscase na te gaan welke klantroute het meest effectief en efficiënt is. Daarnaast wordt in het verlengde hiervan wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt.

 

De meerwaarde van de 4MedBox voor ketens:

 • Ondersteunt de ketenpartners als centraal dataopslag- en analyse-instrument waardoor:
  • informatie altijd up to date
  • snelle toegang tot informatie
  • combineren van informatiestromen
  • geen dubbel werk
 • Door uitbreiding met een psychosociaal en een leren/ontwikkelen paspoort worden alle domeinen gedekt
 • Geregistreerd kan worden waar wanneer welke kosten in de klantroute worden gemaakt
 • Biedt de mogelijkheid om maatschappelijke businesscases te maken (toetsing op effectiviteit en efficiëntie)
 • Biedt de mogelijkheid voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Bent u als vertegenwoordiger van een (zorg)organisatie of gemeente geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden die de 4MedBox u en uw inwoners biedt en wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.