Patiënten/professionals Care Sector

 

Voor patiënten en professionals in de care sector is de 4MedBox om meerdere redenen interessant, met name op het terrein van preventie (prevention) en voorspelling (prediction):

  • De 4MedBox is een informatie hub voor professionals/medewerkers uit de organisatie en voor mantelzorgers: alle patiëntinformatie is altijd up to date en overal beschikbaar
  • Men kan aangeven wie wanneer en voor hoe lang toegang krijgt tot welke informatie: alleen degenen voor wie de informatie noodzakelijk is krijgen deze te zien
  • Een juiste informatieoverdracht tussen alle betrokkenen binnen de organisatie en tussen organisaties tijdens de patiëntreis is gegarandeerd
  • Er zijn betere beslissingen mogelijk en het biedt de mogelijkheid tot informed consent
  • Het biedt monitoring- en alarmeringsmogelijkheden voor zorgorganisaties maar ook voor familie/netwerk, variërend van real time alarmering tot het signaleren van korte en lange termijntrends
  • Men kan op basis van de informatie analyses uitvoeren.

 

De bovenstaande toepassingen zijn te gebruiken:

  • Binnen zorginstellingen, maar ook tandartspraktijken, opticiens, huisartspraktijken, Eerstelijnsorganisaties et cetera
  • In de thuissituatie (thuiszorg)
  • Binnen het familienetwerk (zie ook Families).