FAMILY BOX

 

Doelgroep

Families, m.n. in hun rol als mantelzorgers.

 

Aanleiding

Mensen verzamelen in hun leven veel biomedische gegevens, die verdeeld zijn over allerlei organisaties en systemen. Zeker ouderen hebben vaak een veelheid van min of meer ernstige klachten en de daarbij horende behandelingen en geneesmiddelen, die voor behandelaars, maar ook familieleden en mantelzorgers tot een niet altijd te ontwarren kluwen gegevens leiden. De vraag is dus hoe overzicht te houden en te kunnen garanderen dat de juiste gegevens op het juiste ogenblik op de juiste plaats beschikbaar zijn.

 

Family Box

De door onze partner Misu ontwikkelde Family Box kan helpen om hier overzicht over te krijgen en te houden. De Family Box is opgebouwd met de 4MedBox als kern en fungeert dus als persoonlijke biomedische kluis. De Family Box maakt het mogelijk om die informatie die men de familie wil delen, ook daadwerkelijk te allen tijde beschikbaar te hebben. Daarnaast blijken veel aandoeningen een genetische aanleg te hebben. De Family Box maakt het mogelijk om deze genetische aandoeningen binnen de familie op gestructureerde wijze op te sporen en daar op te anticiperen. De Family Box heeft de volgende functionaliteiten:

  • familiegeschiedenis
  • integratie met wearables (valpreventie, zwangerschapsbegeleiding als opmaat naar geboorteboekje en eerste 1000 dagen, pre Alzheimeronderzoek)
  • databeheer- en analyse
  • integratie met internationaal EPD

 

Partner

  • Misu

 

Case

Vanaf januari 2024 wordt de Family Box een centraal element binnen het Oekraïense zorgsysteem met als doel dat de inwoners van de Oekraïne altijd overal toegang tot hun gegevens hebben. Dit geldt temeer voor de Oekraïners die in het buitenland verblijven. In eerste instantie gaat het om 2.000.000 inwoners, met als doel dat eind 2026 alle 45.000.000 inwoners de beschikking hebben over een Family Box.