Families

 

De 4MedBox kan ook gebruikt worden als data-drager, die families met elkaar verbindt. In feite is men dan een community met als kenmerk dat men familie van elkaar is. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Van alle personen is alle data altijd up to date en beschikbaar
  • Men kan zelf aangeven welke data men met wie wanneer en hoe lang wil delen. Dit kan handig zijn om de informatie omtrent ouderen of familieleden met complexe aandoeningen te delen en op basis daarvan activiteiten te coördineren, en daardoor minder afhankelijk van de informatie die zorgverleners op dat ogenblik hebben
  • Informatie over genetische profielen die van belang is voor anderen kan makkelijk binnen de familie en met zorgverleners worden gedeeld. Deze informatie kan men gebruiken ter preventie van aandoeningen, die men op basis van het genetisch profiel al vroeg kan zien aankomen
  • Men heeft de mogelijkheid om via verschillende manieren met elkaar te communiceren
  • Er zijn nog meerdere aanvullende functionaliteiten mogelijk

 

Wilt u een eigen familie community opbouwen, neem dan contact met ons op over de mogelijkheden via info@vanzorgnaarinclusie.nl