REMOTE SENSING EN MONITORING

 

Aanleiding

Remote sensing en monitoring zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Het punt is dat deze methoden data opleveren die er om vragen niet alleen te worden gemonitord maar ook te worden geanalyseerd en opgeslagen. De analyse moet het mogelijk maken real time in te grijpen en de verzamelde gegevens dienen geanalyseerd te kunnen worden zodat trends kunnen worden ontdekt.

 

Remote sensing en monitoring valt in een aantal modules uiteen, te weten:

  • Remote sensing en monitoring van lichaamswaarden in het kader van algemene preventie
  • Remote sensing en monitoring bij hart- en vaatziektes
  • Remote sensing en monitoring bij diabetes
  • Remote sensing en monitoring bij voorkomen van vallen (valpreventie)

 

Afhankelijk van de wensen/doelgroep kan een combinatie van instrument voor remote sensing en monitoring worden toegepast. Als er nog geen functionaliteit is kunnen we kijken of we bij internationale ontwikkelingen kunnen aansluiten, dan wel zelf onderzoek opstarten.