BASIS BOX

 

Doelgroep

Burgers

 

Aanleiding

In de praktijk blijkt het moeilijk om over je eigen medische gegevens te beschikken: deze zijn verspreid over allerlei systemen, die niet met elkaar gekoppeld zijn en die vaak op een gecompliceerde wijze met elkaar communiceren als ze dat al doen. De reden voor deze hindernissen is het feit dat allerlei organisaties als ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid graag over de gegevens van burgers beschikken. Vaak is het volledig onduidelijk over welke informatie zij beschikken en wat ze daarmee willen doen. In het geval van een zorgverzekeraar kan schadelastbeperking een motief zijn. Maar ook de overheid heeft laten zien niet te schromen om breed data te oogsten om die naar eigen inzicht te gebruiken. Los daarvan blijken deze grote data-opslagsystemen uiterst gevoelig voor hacks waardoor de informatie van burgers op straat komt te liggen.

Om te zorgen dat u zeggenschap krijgt over uw eigen medische informatie in een strikt beveiligde omgeving is de 4MedBox ontwikkeld: een eigen digitale kluis voor de burger die zelf bepaalt wie wanneer welke informatie mag inzien.

 

De Basis Box

De Basis Box is de basis uitvoering van de 4MedBox, bestemd voor alle burgers. De Basis Box is een block chain based digitale kluis voor biomedische gegevens, variërend van laboratorium data tot MRI-scans en genetische informatie. Deze laatste is opgeslagen in de Personal Genetic Locker waar de benodigde Terabytes probleemloos een plaats vinden. De Basis Box kent 1.200 datapunten, d.w.z. punten waar specifieke informatie kan worden opgeslagen. Dit aantal groeit nog steeds om uiteindelijk alle mogelijke biomedische data te kunnen bevatten. De Basis Box verzamelt met name ruwe data, dus niet de interpretaties van artsen van deze data omdat hiermee onzuiverheden in het systeem kunnen sluipen. Deze data kunnen op een gemakkelijke wijze gebruikt worden voor allerlei analyses, variërend van bijvoorbeeld de grafische weergave van de bloeddruk in de loop der tijd, maar ook ex post wetenschappelijk onderzoek. In dat laatste geval kunnen gebruikers van de Basis Box de data delen met anderen; door middel van eenvoudige query's kunnen data gecombineerd en geanalyseerd worden.  

 

De Basis Box laat zich makkelijk koppelen aan allerlei systemen die in de zorg actief zijn en maken dat de beschikbaarheid van gegevens laag is.

 

Voor de toepassing in de praktijk zie de pagina Toepassing burgers. Je kan de Basis Box ook combineren met allerlei toepassingen voor remote sensing, of andere apps.

 

Partner

De Basis Box kan achter elk frontje (app) worden gebruikt, dus zowel achter het frontje van Misu, maar ook van een PGO. Als community kan je natuurlijk ook zelf een app ontwikkelen en daarachter de Basis Box hangen, er is veel mogelijk.