Wat is de 4MedBox?

 

Uw eigen digitale kluis

In essentie is de 4MedBox een persoonlijke digitale kluis waarin allerlei biomedische informatie kan worden opgeslagen. Deze biomedische informatie is van belang tijdens de patiëntreis en wordt voortdurend aangevuld en is dus altijd up to date, niet alleen in Nederland maar over de gehele wereld. Van belang is dat ú de eigenaar bent en blijft van al úw eigen medische informatie. U bepaalt wanneer wie welke informatie voor hoe lang mag inzien. En dat is in een tijd waarin allerlei organisaties en overheden zich over uw biomedische informatie willen ontfermen een groot voordeel.

 

Systeemintegrator

De 4MedBox is ook een systeemintegrator: informatie uit allerlei systemen komt samen in de 4MedBox en wordt daar opgeslagen. Het betreft ook informatie van apps, devices en wearables die op deze wijze onderdeel worden van het diagnostische en monitorings- en signaleringssysteem van de 4MedBox. Dit is van groot belang in een tijd waarin overal eigen platformen en systemen worden gecreëerd, die niet of moeizaam met elkaar kunnen communiceren. De 4MedBox is makkelijk te koppelen aan deze platformen en systemen waardoor de data automatisch worden opgeslagen in de 4MedBox en van daaruit worden gedeeld met andere systemen en platforms. U krijgt met andere woorden de zeggenschap over uw eigen data weer terug.

 

'Intel inside'

De 4MedBox is als het ware Intel inside: het kan onderdeel van allerlei systemen zijn zonder dat dit aan de oppervlakte te zien is. Zo kan het onderdeel van een huisartsinformatiesysteem zijn, aan een POG of ander front gekoppeld zijn of achter een platform hangen. Ook kan het dataverkeer binnen een regio via de 4MedBox worden geregeld zonder dat de gebruiker daar iets van merkt.

 

Decision Support  system

De 4MedBox kent ook een decision support system: op basis van de biomedische informatie kan m.b.v. Artificial Intelligence de diagnose worden ondersteund. De 4MedBox draagt op deze wijze bij aan het verkrijgen van een informed consent.

 

Onderzoek

De eigenaren van een 4MedBox kunnen hun biomedische informatie anoniem beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Interessant hierbij is dat onderzoek ex post (reversed research) mogelijk is: de 4MedBox kent meer dan 1.200 datapunten en de daarin opgeslagen informatie kan achteraf worden geanalyseerd.

 

Monitoring/signalering

De 4MedBox kan ook dienen als monitorings- en signaleringssysteem: doordat alle relevante biomedische informatie te allen tijde beschikbaar is kan men korte en lange termijn trends analyseren en afwijkingen real time (alarmering) constateren en daar acties aan koppelen.

 

Personal Genetic Locker

Onderdeel van de 4MedBox is de Personal Genetic Locker, die veel interessante mogelijkheden biedt, o.a. op het terrein van personalized medicine

 

Op deze website kunt u zich verder oriënteren op de mogelijkheden die de 4MedBox u te bieden heeft.