Communities

 

De 4MedBox biedt de mogelijkheid voor burgers in hun rol als patiënt om een community rondom een bepaalde aandoening te vormen. De 4MedBox in haar rol als dataopslag en – analyse instrument maakt het mogelijk om op individueel niveau biomedische informatie op te slaan (er zijn nu meer dan 600 datapunten geformuleerd) om vervolgens deze data op geaggregeerd niveau te analyseren: alle deelnemers leveren anoniem hun informatie aan. Met andere woorden: als de leden van de community individueel een breed set aan data verzamelen kunnen met deze verzameling data analyses worden uitgevoerd. Deze analyse vinden ex post plaats: men formuleert dus niet van tevoren een onderzoeksopdracht, maar achteraf. Door middel van zogenaamde query’s kun de verzameling data onderzocht worden: reversed research. Doordat de verzameling data voortdurend wordt aangevuld kan men telkens opnieuw onderzoeksvragen formuleren en deze toetsen aan de opgebouwde verzameling.

 

Op deze wijze kunnen de deelnemers van een community zelf snel onderzoek laten uitvoeren: citizen’s science. Daarnaast heeft men natuurlijk via de Artificial Intelligence, onderdeel 4MedBox, te allen tijde toegang tot de mondiale literatuur.

 

In het verlengde daarvan kunnen communities zich ontwikkelen tot informatie- en kenniscentra voor bepaalde aandoeningen en op deze wijze de kennis over een aandoening verbreden en verdiepen.

 

Wilt u met anderen een eigen community opbouwen en/of zelf een onderzoek starten, neem dan contact met ons op via info@vanzorgnaarinclusie.nl