Wetenschappers

 

Voor wetenschappers biedt de 4MedBox een breed scala aan mogelijkheden:

  • Dankzij Artificial Intelligence een up to date beeld van de stand van zaken op wetenschappelijk terrein wereldwijd
  • Op geaggregeerd niveau biedt de 4MedBox toegang tot een grote hoeveelheid data en dankzij de opslag- en analysekwaliteiten de mogelijkheid om ex post onderzoek te doen. Dat houdt in dat niet van tevoren een onderzoeksopdracht, een onderzoeksopzet en een onderzoeksgroep moet worden geformuleerd maar de verzameling data op geaggregeerd niveau kan worden onderzocht. Dit scheelt veel (doorloop)tijd en geld.
  • Communities kunnen op een geaggregeerd niveau biomedische gegevens aanleveren t.b.v. citizen’s science, maar ook kunnen
  • Specifieke onderzoeksvragen kunnen aan alle gebruikers van de 4MedBox worden aangeboden en met de vraag mee te doen met het onderzoek als men voldoet aan het profiel. Op deze wijze kan relatief makkelijk een onderzoekspopulatie worden samengesteld.

 

Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van onderzoek consortia en het vinden van financierings-mogelijkheden; tevens hebben wij toegang tot allerlei internationale netwerken.

 

Samenstellen onderzoekspopulatie

Een mogelijkheid om tot een onderzoekspopulatie te komen die voldoende basis biedt voor allerlei wetenschappelijk onderzoek is het SENSE-project, dat nog in ontwikkeling is. Het streven bij dit project is het creëren van een onderzoekspopulatie van circa 50.000 personen die hun biomedische gegevens opslaan in de 4MedBox. Deze populatie levert zoveel en zo diverse biomedische informatie (anoniem) op geaggregeerd niveau op dat elke aandoening statistisch wetenschappelijk verantwoord onderzocht kan worden: men formuleert de onderzoeksvragen en op basis daarvan query’s waarmee men de gegevensverzameling analyseert. De wetenschappelijke literatuur is op mondiaal niveau toegankelijk gemaakt via Artificial Intelligence en levert de context voor de op deze wijze verkregen wetenschappelijke resultaten.

 

De 4MedBox kan ook een rol spelen bij valorisatie door wetenschappelijke kennis onderdeel te laten worden van het klinisch proces. Onderzoeken waarbinnen de 4MedBox een rol heeft gespeeld, hebben leveren regelmatige toonaangevende publicaties op.